Regulamin

Regulamin dla osób przebywających na terenie Stawów Hodowlanych w Cielętnikach

1. Łowisko dla wędkarzy jest czynne codziennie od godziny 7:00 do zmroku.
2. Za złowioną rybę pobierana jest opłata wg cennika.
2. Złowionych ryb nie wolno wyrzucać do wody (właściciel zastrzega sobie prawo obciążenia finansowego osoby, która złamie ten punkt regulaminu). .
4. Nadmiar złowionych ryb można zwrócić za niewielką opłatą (dotyczy karpia i karasia, amura, jazia i lina).
5. Osoby przebywające na terenie Stawów są zobligowane do zachowania czystości.
6. Śmieci i inne nieczystości (szczególnie niedopałki papierosów) prosimy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach.
7. Łowione ryby należy wyjmować z wody podbierakami (dostępnymi przy wejściu na łowisko) i przechowywać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub siatkach będących na wyposażeniu Łowiska.
8. Na terenie stawów obowiązuje zakaz korzystania z grilli i palenia ognisk.