O Nas…

Stawy w Cielętnikach mają długą i zacną historię, staramy się ją godnie kontynuować, wkładając w to całe serce i mnóstwo pracy. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie naszym gościom fantastycznych warunków dla relaksu i aktywnego wypoczynku nad wodą ale także dbałość o przyrodę, zachowanie naturalnych siedlisk flory i fauny oraz utrzymywanie najwyższych standardów hodowli szczęśliwych ryb.

Kompleks stawów hodowlanych „Cielętniki” o powierzchni 60 ha (40 ha lustra wody) położony jest w terenie śródleśnym, między wsią Cielętniki na wschodzie, leśniczówką Brzozówka na zachodzie, Raczkowicami na południu a Michałopolem na północy (województwo śląskie, powiat częstochowski).
Pierwsze stawy rybne założyli w połowie XVIII wieku Torgułowie, właściciele dworu w Cielętnikach. W latach późniejszych stawy przeszły na własność Droszowskich. W latach 1924-28 Kobieżycki zbudował system odwadniająco-nawadniający. W roku 1930 dwór i stawy rybne w Cielętnikach zostały zakupione przez Steinhagen’ów. W roku 1945 obiekt rybny zostaje upaństwowiony i przekazany Zakładowi Rybackiemu w Maluszynie.
W latach 1958-1962 dokonano gruntownej przebudowy obiektu i na miejsce 13-tu drobnych zbiorników wodnych zlokalizowanych na lewym brzegu Kanału Lodowego zbudowano dwa duże zbiorniki. 37 niewielkich stawków leżących na prawym brzeg rzeki połączono w 7 większych zbiorników wodnych, istniejących do dnia dzisiejszego.
W 1991 roku obiekt przekazano w dzierżawę Państwu Elżbiecie i Wojciechowi Ćwiklińskim, którzy od 1994 roku są właścicielami stawów.

Certyfikat "Dobrostan i humanitarne obchodzenie się z rybami
Certyfikat „Dobrostan i humanitarne obchodzenie się z rybami”
Certyfikat najwyższej jakości karpia królewskiego „Najlepsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt nadania tytułu Fundatora  Sztandaru Związku Hodowców Ryb Wojciechowi Ćwiklińskiemu
Akt nadania tytułu Fundatora Sztandaru Związku Hodowców Ryb Wojciechowi Ćwiklińskiemu